Uppsalaföretag Attendo gör storvinst utan att betala skatt

14 June 2013

Foto: Attendo Vikaholm – livsstilsboende för trädgårdsintresserade
Källa: Tema Arkitekter

Uppsala nya tidning kunde nyligen avslöja att ett företag inom Attendokoncernen som driver äldreboende i Uppsala håvar in stora vinster utan att betala skatt. Uppsala kommun har sedan 2013 betalat 44 miljoner kronor till företaget Attendo Individ och Familj AB som bland annat driver ett vårdboende i Uppsala.

Attendo Individ och Familj AB har gjort en vinst på 188 miljoner de senaste åren, men inte betalat någon som helst bolagsskatt. Enligt Attendo själva beror detta på att Attendo Individ och Familj AB är ett dotterbolag och att moderbolaget är det som betalar skatt.

Attendo är inte den enda storkoncern som levererar omsorgstjänster till Uppsala kommun. Även företaget Aleris är anställda av Uppsala kommun och har kvittat bort vinster på stora belopp genom bland annat ränteavdrag.

Företagandet var är en het potatis under valet och speciellt sådant inom vårdbranschen. Många företag har valt att vara transparenta för att vinna förtroende hos sina kunder som gensvar. Även ett flertal profiler inom politiken uttalade sig i frågan i samma artikel från Uppsala nya tidning. Vänsterpartiet är helt emot vinster inom välfärdssektorn medan Moderaterna hävdade att de 9 miljarder skattekronor som Vänsterpartiet påstår kan förvandlas från privata välfärdssektorvinster till 20 000 jobb är helt orealistiskt. Vem som har rätt återstår att se och Stefan Lövén bär ansvaret att bilda regering och får visa vägen. Läs hur det lokala företaget Uppsala Stadsbud väljer att kommunicera på deras hemsida.