Så går det till vid brunnsborrning

14 June 2013

Att borra brunnar och installera vattenanläggningar är en stor investering som kan bli kostsam om man inte sköter den rätt. Vi kommer därför ge dig matnyttiga tips på vad du bör tänka på när du ska installera en vattenanläggning.

Först och främst är det viktigt att ha en kravspecifikation som innehåller, prisförslag inkl. moms, beskrivning av ingående komponenter och leveransbestämmelser. Dessa tre ting är av yttersta vikt att ha på plats innan man börjar med borrandet. På så sätt kan du som kund se till att dina behov kommer att uppfyllas.

När allt detta är på plats så kommer en borrigg anlända till borrplatsen. Trots att borriggen väger flera ton så kommer den inte göra några fula avtryck i gräsmattor eller annat känsligt underlag. Borren behöver vatten, i flera fall så finns det av naturliga skäl inget vatten i närheten, då får borrföretaget ta med sig eget vatten att förse borren med. Borrbranschen kan vara en knepig djungel att botanisera i, det finns flera olika aktörer och det har uppdagats fall om fuskbyggen vilket gör borrbranschen till att framstå som den inte mest trovärdiga av branscher. Ett enkelt tips är att kolla om företaget man anlitar har en borrare med rätt kvalifikationer. Precis som flera verktyg i byggbranschen är en borr ett svårmanövrerat redskap som det krävs certifikat och intyg för att få tillstånd till att använda. På SP SITAC kan du enkelt kolla upp att din brunnsborrare har rätt certifikat. Listan på personcertifikat uppdateras kontinuerligt på SP SITAC. Här kan du dessutom läsa mer om vad för certifikat som gäller för just brunnsborrning. Om man använder sig av ett företag som är anslutet via Avanti så får man ett säkert företag, som inte riskerar att gå i konkurs och har de certifikat som krävs för att verka inom branschen.

Det är inte enkelt att få det rätt när man ska installera en vattenanläggning. Därför är stor noggrannhet vid valet av borrföretag av stor vikt.