Regeringens nya lag gällande andrahandsuthyrning

14 June 2013

Regeringen har öppnat för en friare marknad av uthyrning i andra hand och vi försöker reda ut vad den nya lagen innebär.

Om du under en period inte kommer att utnyttja din lägenhet men ändå vill behålla den, så kan uthyrning i andra hand vara lockande, för att på så sätt spara pengar. När det gäller andrahandsuthyrning så finns det dock flera olika regler att hålla sig till, som dessutom skiljer sig åt beroende på om det handlar om en hyresrätt eller en bostadsrätt. Kort sagt kan man säga att uthyrning av bostadsrätt innebär lite friare villkor för den som hyr ut än uthyrning av hyresrätt.

Hyresrätt

För att hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs till att börja med tillstånd från hyresvärden. Det är heller inte tillåtet att bestämma hyreskostnaden själv, utan den ska motsvara bruksvärdeshyran. Dock är det tillåtet att lägga på lite extra om man hyr ut sin lägenhet möblerad.

Bostadsrätt

För att hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs tillstånd från föreningen. Vad gäller hyressättningen, så är den friare än om man hyr ut en hyresrätt i andra hand. Lagen ändrades den 1 februari 2013, och innebär att hyran inte får ”påtagligt” överstiga kapital- och driftskostnaden för bostaden. Driftskostnaden innebär bostadens löpande kostnader, som exempelvis elektricitet, avgift till förening och så vidare. Kapitalkostnaden är aningen vagare, och betyder att man får ta ut ”skälig avkastningsränta” på bostadens marknadsvärde; något som inte alltid kan vara helt lätt att beräkna. Det skulle i praktiken kunna innebära om du som exempel köper WMP:s balkongkoncept till din bostadsrätt och sedan hyr ut i andra hand kan du skäligen begära en högre hyra på grund av den ökade kapitalkostnaden.

Uppsägning av andrahandsavtal

Vad gäller uppsägning av andrahandskontrakt så är det väldigt flexibelt. Som hyresgäst har man en uppsägningstid som gäller till månadsskiftet plus en full månad. Om man exempelvis säger upp sitt avtal i mitten av mars, så upphör kontraktet att gälla sista april. Som hyresvärd gäller samma regler men ytterligare två månader längre; uppsägning i mitten av mars innebär att kontraktet upphör sista juni. Det är här viktigt att veta att dessa uppsägningstider gäller oavsett om man har ett tidsbestämt kontrakt eller inte.

Tvister om hyreskostnader

Om man som hyresgäst anser att den hyra man betalar inte följer gällande regler, så kan man vända sig till hyresnämnden. Anser då hyresnämnden att hyran påtagligt överstiger det som är skäligt, kan den sänkas. Om det motsatta förhållandet råder, och hyresvärden anser att hyran är för låg, så kan inte hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att få den höjd. Sänkning av hyran är inte retroaktiv, och man kan således inte förvänta sig att få pengar tillbaka från tidigare betald hyra.

Mer om den nya lagen:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/72/35/4d06d424.pdf