Passagerare uppmanas att bryta mot trafikregel vid Växjö station

14 June 2013

På grund av ombyggnation som beräknas sträcka sig fram till mitten av november om tidsramen håller, har den vardagliga sträckan kring Växjö station till tågen komplicerats för resenärerna då hissarna har stängts av vid stationsbyggnaden, samt ett gällande stoppförbud på Södra Järnvägsgatan. Detta betyder att alla som har ett funktionshinder och är i behov av hiss, resenärer med mycket bagage eller dem som har med sig barnvagnar tvingas ta en annan väg.

Lösningen som Transportstyrelsen och Växjö kommun har lagt fram är att man skall använda sig av den nybyggda bron över spårområdet, men detta är lättare sagt än gjort. Denna bro har sin tillfart från Norra Järnvägsgatan, vilken emellertid endast är avsedd för linjetrafik och i detta fall exklusivt bussar. Anknytningen från Södra Järnvägsgatan är svår att ta sig fram via på grund av dåligt underlag och en mycket svårbestigen trappa.

Man inser snabbt att denna lösning egentligen inte är någon lösning utan gör situationen mer komplicerad för alla de tågpassagerare som tvingas resa från berörda spår. Med lite bättre planering så hade detta komplicerade projekt att ta sig till och från berört spår kunnat undvikas rätt enkelt.

I Smålandsposten har Michael Persson på Trafikverket gett vidare information gällande spårens funktioner under denna period, samt alternativa lösningar för att göra det lättare att komma fram till sitt tåg i tid. Vissa tåg har även ersatts med bussar, något som förhoppningsvis underlättar för resenärer med funktionshinder eller mycket baggage. Håbo Buss är ett av många bussbolag man ofta ser ersätta tågtrafiken vid inställda turer. Företaget lovar alltid en säker och smidig resa och det önskar vi även växjö-borna denna gång.