Idétävling ska ge Malmö nya bostäder

14 June 2013

Innovativa lösningar för kök och badrum i små lägenheter. Det är ett av projekten som Malmö stad och Boverket arbetar med just nu. Under Almedalsveckan 2014 lanserades därför idétävlingen ”Funky Rooms” genom kommunikationsprojektet UngBo. Drömmen är att skapa fler hållbara lägenheter till lägre produktionskostnader utan att kvaliteten äventyras.

Fler och fler människor vill bo i Malmö. Därför måste bostadsbyggandet ta fart. Det behövs fler och billigare bostäder av olika typer. Målet är att göra Malmö till en integrerad, hållbar och hel stad där finns boendealternativ för alla. Tävlingen Funky Rooms är en del av handlingsprogrammet ”Bygg Malmö helt”. Det som Malmö stad och Boverket hoppas på att få in är nytänkande lösningar för hur kök och badrum i små lägenheter kan disponeras. Byggkostnaderna måste bli billigare, men det ska inte ske på bekostnad av kvaliteten. Just kök och badrum står i fokus eftersom det är dessa rum som är dyrast att bygga. Lösningar som bidrar till att rummen kan konstrueras på mindre ytor och till lägre kostnader, men med samma funktionella tillgänglighetskrav som finns idag, skulle innebära enorma fördelar för bostadsbyggandet. Det skulle också hjälpa Malmö stad att fortsätta växa på ett hållbart sätt.

Läs vidare om hållbar utveckling inom byggsektorn.

I samband med tävlingen Funky Rooms kommer Malmö stad att samarbeta med en rad aktörer inom området. Både företag inom branschen, högskolor och Sveriges Arkitekter kommer att vara inblandade. Sammanlagt hoppas man få in omkring 100 förslag och engagera uppemot 20 000 nyskapande personer. Tävlingen som lanserades i Almedalen, som kommer att vara helt och hållet webbaserad, drar igång under hösten 2014. Därefter pågår tävlingen året ut. I varje deltävling kommer ett förstapris på 10 000 kronor att delas ut. Mer information om tävlingen Funky Rooms går att hitta på: http://www.ungbo.se/pagaende-projekt/