Bostadsministern ser över den nya lagen om andrahandsuthyrning

14 June 2013

För två år sedan öppnade regeringen upp för en friare andrahandsmarknad. Lagen som trädde i kraft februari 2013 lät ägare av bostadsrätter ta ut högre hyror från hyresgäster via en kombination av drifts- och kapitalkostnad. Man tog dessutom bort möjligheten för hyresgäster att överklaga för högt satta hyror i efterhand. Läs mer om lagen här: Regeringens nya lag gällande andrahandsuthyrning

Nu, två år senare, verkar det som om lagen har varit ett misslyckande. Andrahandsmarknaden fungerar inte på det sätt man hade trott, och klagomål från såväl unga, studenter och bostadsexperter har signalerat om stora problem med de nya reglerna.

På grund av detta har Mehmet Kaplan; bostads-, stadsutvecklings och it-minister för Miljöpartiet, lovat att se över lagstiftningen. I ett debattinlägg publicerat på Aftonbladet förklarade han att de måste försöka uppmuntra rörlighet på bostadsmarknaden utan att hyresgästerna kommer i kläm.

"Det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan de motstridiga intressen som finns mellan å ena sidan den som under en tid hyr ut sin egen bostad och å andra sidan den personen som hyr den. Andrahandshyresgäst ska inte bli synonymt med andra klassens hyresgäst", skrev Mehmet Kaplan i Aftonbladet.

Den största problematiken är dels den stora mängden som idag står utan bostad, inklusive nära 300 000 studenter. Samtidigt har hyrorna på andrahandsbostäder stigit, vilket gör det ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför ska regeringen nu inleda en utvärdering av hur lagändringarna påverkat situationen, och se om den behöver förbättras för att skapa en bättre bostadsmarknad i Sverige.