Attendo förnyar upphandling – får driva vårdboende till 2017

14 June 2013

Attendo Individ och familj AB har drivit vårdboendet Vikhaga i Viken sedan slutet av 2012. Nu förnyar kommunen deras avtal ännu ett år, vilket innebär att de får fortsätta driva vårdboendet till 2017.

– Vi har goda erfarenheter av Attendo på Vikhaga. Det har fungerat bra och det är det som ligger till grund för beslutet, säger Peter Schölander (M) ordförande i Socialnämnden.

Att Attendo får fortsätta sin verksamhet kan dock tyckas ganska märkligt. Företaget har tidigare hamnat i strålkastarljuset för att de inte betalar någon skatt i Sverige, trots att de gjort omkring 200 miljoner kronor i vinst. Attendo har försökt förklara bort detta med att hävda att de är ett dotterbolag i koncernen, och att det är moderbolaget som betalar all skatt. Den förklaringen övertygade dock inte finansminister Anders Borg.

– Det är helt enkelt orimligt att man gör den typen av avdrag och jag tycker det är ansvarslöst att ett bolag, som ändå har viktiga samhällsfrågor hos sig, beter sig på det sättet.

Sedan dessa uppgifter kom fram har jag inte sett att några av dessa frågor har åtgärdats från företagets sida. Men det verkar tydligen inte vara något problem för kommunen i Vikhaga.