258.000 Bytte elbolag under första halvåret

14 June 2013

Statistik från SCB visar att 258.229 kunder bytte elbolag under första halvåret i år. Detta markerar en ökning på 10 procent från samma period 2012, enligt ett pressmeddelande från elskling.

Utav dessa kunder var 217.095 privatpersoner och 41. 134 företag. Andelen kunder med tillsvidarepris har minskat från 19.5 procent till 17.2 procent. Så många som 65 procent av elskling.se's användare valde att teckna ett bundet elpris, vilket är en minskning från 70 procent under samma tid förra året.

Elskling.se har också jämfört elpriserna från tidigare år, och visade nyligen i ett annat pressmeddelande att de har stigit med så mycket som 160 procent. Detta under juli månad, då energiförbrukning traditionellt sett är låg. Än värre verkar elpriset vara på väg att fortsätta stiga.

I år har vi mindre vatten i magasinen vilket gör att vattenkraftsproducenterna måste hushålla med vattnet inför kommande vinter. Den minskade vattenkraftsproduktionen är den huvudsakliga förklaringen till att elpriset håller sig på samma nivå som i juni trots en fallande elförbrukning. På MyNewsDesk.com

Compricer visade liknande statistik i deras pressmeddelande som skickades ut i slutet av juli. Där har 64 procent tecknat bundna elpriser, vilket de attributerar till att vi rör oss mot vinter. Speciellt eftersom andelen har ökat från Mars, då siffran enbart låg på 26 procent.

Elskling.se vädjar fortfarande mest till konsumenter som betalar tillsvidarepris på sin el.

Inaktiva elkunder med tillsvidarepris har fortsatt alarmerande högt elpris och rekommenderas att snarast välja ett riktigt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Läs också:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/
http://miltronicsweden.lappgroup.com/
http://www.scb.se/Pages/Product____135317.aspx